Normobaria

Oferujemy usługi z zakresu budowy budynków normobarycznych.


Co to jest NORMOBARIA?

Normobaria jest to pomieszczenie, w którym utrzymywane są stałe parametry ciśnienia (ok. 1500 hPa), tlenu (od 35% - 40%), dwutlenku węgla (od 1% – 3%) i wodoru (0,2% – 0,5%). W takich warunkach najkorzystniej dla naszego zdrowia oraz długiego życia, przebywać bez ograniczeń.


Czym się zajmujemy?

Oferujemy zbudowanie w pełni funkcjonalnej normobarii wyposażonej w aparaturę utrzymującą odpowiednie parametry normobaryczne. Budynek może zostać wykonany w stanie surowym, lub całkowicie wykończony.

Zajmujemy się także budową maszynowni. Jest to pomieszczenie wyposażone w sprzęt oraz automatykę utrzymującą parametry normobaryczne (tj. odpowiednie ciśnienie, poziom tlenu, dwutlenku węgla oraz wodoru). Budynek maszynowni zostaje podłączony do przygotowanego przez inwestora zbiornika normobarycznego.

Nasza produkcja obejmuje również komponenty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania normobarii, tj. przepompownie kanalizacji z zastosowaniem rozdrabniaczy o wysokiej mocy oraz przepakowanie śluzy, gdzie na zasadzie przycisków lub dotykowych wyświetlaczy sterować można dopuszczaniem i spuszczaniem powietrza z pomieszczenia poprzedzającego właściwą normobarię (śluzę), w celu wyjścia lub wejścia.